Akdeniz Üniversitesi’nde Hedef Sağlıkta Dijital Teknolojiler

8 Mayıs 2023 Pazartesi  22:55

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi’ne seçilen
üniversiteleri ve alan başlıklarını açıkladı. 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm
veya programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılırken, Akdeniz Üniversitesi de bu
kapsamda Sağlıkta Dijital Teknolojiler başlığı ile YÖK’ün açıkladığı öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25
üniversite arasında yer aldı.
121 ÜNİVERSİTE DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
Desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarının belirlenmesi için 11. Kalkınma Planı’nda yer alan
öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli ve kilit
teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli
rapor ve politika dokümanları incelendi. Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf
üniversitesi değerlendirmeye alındı. Bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren bölüm veya programların
2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversitelerin
Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu çerçevesinde değerlendirilerek 25 üniversite belirlendi.
SAĞLIKTA ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli alanlarda uzmanlaşan 25 üniversite arasında Sağlıkta Dijital
Teknolojiler başlığı konusunda aldıkları desteğin sevindirici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen
Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin sağlık alanında öncü rolünü sürdüreceklerini belirtti. Akdeniz
Üniversitesi’nin özellikle organ nakli konusunda Türkiye ve dünyada ilklere imza attığını hatırlatan Prof.
Dr. Özlenen Özkan, “Sağlık alanında öncü çalışmalarla kendini kanıtlamış bir üniversiteyiz. Ancak teknoloji
her geçen gün daha da ilerliyor ve dijital teknolojiler sağlık alanında önemli fırsatlar barındırıyor. Biz de bu
dönüşümü yakalamak ve bu alanda söz sahibi olmak için çalışıyoruz. Üniversite olarak bu konuda
iddialıyız.” dedi.
SAĞLIKTA DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI HIZLANACAK
Bilimsel Araştırma Vadisi projesi ilgili çalışmalarının da devam ettiğinden bahseden Rektör Özkan, “Bu
kapsamda Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Araştırmaları Laboratuvarı, Gen ve Hücre Tedavi Laboratuvarı,
Tıbbi Mikrobiyal Ürün Üretimi, Yapay Zekâ Laboratuvarı, GMP laboratuvarları, ileri cerrahi işlemlerin
yapılabildiği hayvan laboratuvarı ile yapay zekâ destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek. Bu sayede
Ar-Ge çalışmalarımızda büyük bir ilerleme kaydedileceğine ve ileride aşı, kanser aşısı, yapay organ, yapay
zekâ tabanlı ilaç üretebilecek seviyelere geleceğimize inanıyorum. YÖK tarafından Sağlıkta Dijital
Teknolojiler başlığında destek almamızın da bu alandaki çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacak.” diye
konuştu.Sayfa Adresi: http://www.buyukantalya.com/haber/Akdeniz-Universitesi-nde-Hedef-Saglikta-Dijital-Teknolojiler/101149