​BAKA’dan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’

1 Nisan 2020 Çarşamba  14:57


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında COVID-19 ile mücadele kapsamında “Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz” ifadelerinin ardından T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ başlattı.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Program ile salgının yayılımının en aza indirilmesini ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunmasını ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefliyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN
Toplam 6.570.000 TL bütçesi bulunan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olarak belirlendi. Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 1 milyon TL olarak belirlenirken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için destek oranı yüzde asgari yüzde 25 azami yüzde 100, kar amacı güden kuruluşlar için ise asgari yüzde 25 azami yüzde 50 olarak açıklandı. Projelerin uygulama süresi ise asgari 1 ay, azami 3 ay olarak belirlendi
‘Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması’, ‘Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları’ ile ‘Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi’ öncelikleri taşıyan programa; “Odalar, Borsalar ve Birlikleri’, ‘Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri’, ’Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri’, ‘Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri’, ‘Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri’, ‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’, ‘Belediye Başkanlıkları’, ‘İl Özel İdareleri’, ‘Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri’, ‘Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler’, ‘Üniversite Rektörlükleri’ ile ‘Kar Amacı Güden İşletmeler’ başvurabilecek.
Programa proje başvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için programın tüm detaylarının yer aldığı başvuru rehberi Ajansın resmî internet sitesi www.baka.gov.tr üzerinden yayımlandı.
Potansiyel Başvuru Sahipleri; proje başvurularını bu internet sayfasından erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 30 Nisan 2020 tarihi saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.
 Sayfa Adresi: http://www.buyukantalya.com/haber/8203-BAKA-dan-COVID-19-ile-Mucadele-ve-Dayaniklilik-Programi-/98034